Νεροχύτες & Σιφώνια

Προσ. εξαντλ/νο
Σιφώνι 90o, διάμ. 25mm, με τάπα 47mm
Προσ. εξαντλ/νο
Σιφώνι με τάπα 32mm
Φίλτρα