Συστήματα EEBD

Προσ. εξαντλ/νο
LALIZAS Αναπνευστ.συσκ.διαφυγής "ESCAPE-15"
Προσ. εξαντλ/νο
Βάση Στήριξης EEBD L15
Προσ. εξαντλ/νο
Κουκούλα & Σωλήνας για EΕΒD L15
Προσ. εξαντλ/νο
Κουκούλα για EEBD L15, χωρίς σωλήνα
Προσ. εξαντλ/νο
Πλαστικό Κάλυμμα για EEBD L15