Φλοτέρ

Το φλοτέρ είναι πολύ χρήσιμο για το σκάφος σας καθώς συνδέεται με την αντλία σεντίνας, την οποία ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί ανάλογα με τη στάθμη του νερού. Όταν η στάθμη του νερού ανεβαίνει, πιέζει το φλοτέρ προς τα πάνω, το οποίο με τη σειρά του ενεργοποιεί την αντλία. Με την τοποθέτηση ενός φλοτέρ δε χρειάζεται να ελέγχετε συχνά τη στάθμη του νερού στη σεντίνα με σκοπό να ενεργοποιήσετε την αντλία.

περισσότερα...

Φίλτρα