Μπρούτζινα Εξαρτήματα

Προσφορά
Γωνία 90ο, Α-Θ, μπρούτζινη
από 1,55 2,19
από 1,55 2,19
Προσφορά
Γωνία 90ο, Θ-Θ, μπρούτζινη
από 1,55 2,19
από 1,55 2,19
Προσφορά
Εισαγωγή νερού με φίλτρο, μπρούτζινη
Προσφορά
Ευθεία συστολή, Α-Θ, μπρούτζινη
Προσφορά
Ευθεία συστολή, Θ-Θ, μπρούτζινη
Προσφορά
Μούφα μπρούτζινη
από 1,32 1,88
από 1,32 1,88
Προσφορά
Σύνδεση αρσενική, μπρούτζινη
από 1,25 1,79
από 1,25 1,79
Προσφορά
Σύνδεσμος T, μπρούτζινος
από 2,65 3,78
από 2,65 3,78
Προσφορά
Συστολή αρσενικής σύνδεσης, μπρούτζινη
Προσφορά
Τάπα αρσενική, μπρούτζινη
από 0,96 1,36
από 0,96 1,36
Προσφορά
Τάπα θηλυκή, μπρούτζινη
από 0,88 1,26
από 0,88 1,26
Φίλτρα