Βάνες & Βαλβίδες

Οι ανεπίστροφες βαλβίδες είναι κατασκευασμένες για να εμποδίζουν πλήρως την επιστροφή του νερού όταν η αντλία σταματήσει, ενώ μειώνουν ελάχιστα την ροή του νερού, όταν λειτουργεί.

Φίλτρα