Πίνακες Ελέγχου & Αξεσουάρ

Οι πίνακες ελέγχου σκαφών είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι με σκοπό να παρέχουν τον απόλυτο έλεγχο του ηλεκτρικού εξοπλισμού σε κάθε σκάφος από ένα συγκεκριμένο σημείο διαχείρισης.