Ρευματολήπτες & Πρίζες

Προσ. εξαντλ/νο
Πρίζα USB 2 θυρών 12/24V DC
Προσ. εξαντλ/νο
Πρίζα ρευματολήπτη, 12V