Ρευματολήπτες & Πρίζες

Προσ. εξαντλ/νο
Θηλυκός Σύνδεσμος, 16A/250V, με κάλυμμα
Προσ. εξαντλ/νο
Θηλυκός σύνδεσμος, 16Amp (30A) / 220V