Άγκυρες & Σύνδεσμοι

Προσ. εξαντλ/νο
Άγκυρα Delta
από 34,67
από 34,67
Προσ. εξαντλ/νο
Άγκυρα αναδιπλούμενη
Προσ. εξαντλ/νο
Άγκυρα άροτρο, τύπου CQR
Προσ. εξαντλ/νο
Άγκυρα καβούρι
από 18,25
από 18,25
Προσ. εξαντλ/νο
Άγκυρα τεσσαροχάλι
Προσ. εξαντλ/νο
Άγκυρα, τύπου Bruce
από 11,38
από 11,38
Προσ. εξαντλ/νο
Γάντζος με οπή & ασφάλεια, Inox 316
Προσ. εξαντλ/νο
Γάντζος με οπή, Inox 316