Σύνδεσμοι, Στριφτάρια, Ροδ/ζες

Προσφορά
Βάση στριφταριού εξωτερική διάμ. 2 1/4"
Προσφορά
Βάση στριφταριού στερεωτική διάμ. 3/16"
Προσφορά
Κλειδί τύπου D, γαλβανιζέ
από 0,12 0,20
από 0,12 0,20
από 0,40
από 0,40
Προσφορά
Ροδάντζες
από 0,15 1,50
από 0,15 1,50
Προσφορά
Ροδάντζες, Νάϋλον ΡΑ
από 0,24 0,50
από 0,24 0,50
Προσφορά
Στριφτάρι με ένα κλειδί, Inox 316
από 1,35 4,40
από 1,35 4,40
Προσφορά
Στριφτάρι, Inox 316
από 3,40
από 3,40
Προσφορά
Συνδέσεις Στριφταριού
από 3,30 7,90
από 3,30 7,90
Προσφορά
Σύνδεσμος αλυσίδας
από 0,14 2,10
από 0,14 2,10