Βάσεις & Σιδ/δρομοι Καθισμάτων

Προσ. εξαντλ/νο
Βάση Καταστρώματος για Τραπέζι, Λευκή