Εντατήρες & Αξεσουάρ

Προμηθευτείτε για τον εξοπλισμό του σκάφους σας τους κατάλληλους Εντατήρες. Εδώ μπορείτε να βρείτε εντατήρες ανοιχτού τύπου και εντατήρες κλειστού τύπου. Επίσης υπάρχουν διαθέσιμα και καλύμματα εντατήρων με καπάκι καθώς και γάντζοι τύπου Πελεκάνος

Προσφορά
Γάντζος "Πελεκάνος", Inox 316
από 14,16 43,10
από 14,16 43,10
Προσφορά
Ενταντήρας κλειστού τύπου eye & toggle, Inox 316
Προσφορά
Ενταντήρας κλειστού τύπου jaw & wire terminal, Inox 316
Προσφορά
Ενταντήρας κλειστού τύπου, eye & eye, Inox 316
Προσφορά
Ενταντήρας κλειστού τύπου, toggle & toggle, Inox 316
Προσφορά
Κάλυμμα για εντατήρα με καπάκι
Φίλτρα