Αλυσίδες

Αξιόπιστες αλυσίδες για σκάφη από τα MARINA Stores, συμπεριλαμβανομένης της γαλβανισμένης αλυσίδας της Lofrans και της αλυσίδας Inox για αντοχή στο θαλάσσιο περιβάλλον. Εξασφαλίστε ασφάλεια και αξιοπιστία στο σύστημα αγκυροβολίας σας με συνδέσμους τύπου Kenter και κλειδιά τύπου D και Ω. 

Ενεργά φίλτρα